Endogeno disanje sa Frolovom disalicom

Terapija sa endogenim disanjem

Disanje je najvažnija delatnost. Naše zdravstveno stanje i potporne sposobnosti našeg organizma ovise od disanja. Komplikovani sistem disanja obuhvata različite organe i sisteme u neprekidan proces. Taj proces ukljućuje pluča kao organ izmene gasova i dovođenje kiseonika, kao i sistem krvnog optoka, koji omogučava prenos kiseonika od pluča do ćelija i transport ogljen-dioksida od ćelija do pluča.
Naučna ispitivanja potvrdila su, da se proces disanja, znači potrošnja kiseonika, odvija u čelijama. Zbog toga možemo razlikovati vanjsko disanje s plučima i unutarćelijsko (intracelularno) endogeno disanje (kemičke reakcije uz upotrebu kiseonika). Praktički sve ćelije našeg organizma u procesima metabolizma trebaju kiseonik, zbog ćega možemo reći, da u procesu disanja sudeluje celo telo.

To je temelj upotrebe disajnih vežbi u medicini još od pamtiveka i to kao mera lečenja u slučajevima bolesti disajnog aparata, krvnog optoka i živčanog sistema, u današnje vreme pa i za poboljšanje metabolizma, stimulaciju fizičke i duševne efikasnosti i bolje iskorištavanje fizioloških rezervi organizma. 

Potrebno je naglasiti, da su univerzalnost, bezbednost i ekološka kompatibilnost najznaćajnije prednosti lekovitih disajnih tehnika. Disajne vežbe mogu izvoditi tako odrasli kao i deca, jer su kot pravilnog izvođenja posve bezbedne, ne remete untrašnjeg miljea organizma te ohranjuju i još poboljšavaju njegovu unutarnju ekologiju. Metode možemo kombinirati s bilo kojim lečenjem in ne uzrokuju praktički nikakvim sporednim ućincima.

Novi model Frolove disalice za disajne vežbe FRTD-01® razvili su posebice s namerom, da se omogući svakome efikasno izvođenje disajnih vežbi. Za vreme sprovođenja vežbi sa tom spravom ispostavimo telo kratkim razdobljima hipoksije. To je slično kao kad bi se našli u visokogorju, gde je, kao što je poznato, u vazduhu manje kiseonika - znači vazduhu, koji je sličan onome, kojeg dišu ljudi sa Kavkaza, koji su poznati po svojoj dugoživosti.

Kako pokazuju nalazi istraživanja takvo disanje reguliše krvni tlak, pobolšava krvni optok, metabolizam, stanje živčanog sistema, usporuje starenje i čak za 2 do 3 puta povećava energetski potencial tela. Trening disanja sa otporom pobolšava ventilaciju pluča i jaća mišiće koje učestvuju u disanju, što doprinosi uspešnosti lečenja bronhialno-plučnih bolesti kako u odraslih kako u dece.

Učinci disajne vežbe
- Pobolša se bronhialna propusnost, normalizira ventilacija pluča i metabolizam gasova. Kratki dah, kašalj i nestašica daha otklone se, dok se istovremeno smanji čak za 60 - 80% potreba po uzimanju lekova za kronične teškoće disajnih organa.

- Delatnost alergijskih upala bronhialnih cevi se smanji. Normalizira se opkrba krvlju srčanog mišiča i mozga te stanje kapilarnog krvnog pretoka.

- Osetno se poboljša cirkulacija krvi, limfe i kičmene tekučine.

- Normaliziraju se krvni tlak i puls, te nalazi elektrokardiograma, kardiointervalografije i renovazografije.

- Uoćljiv je blagodatan učinak na stanje vegetativnog nervnog sistema te normalizacija pokazatelja tonusa vegetativnog nervnog sistema.

- Povratak normalnih regulativnih sposobnosti nervnog i humoralnih sistema organizma, poboljšanje nasičenosti krvi kiseonikom, smanjenje hipoksije.

- Popravi se psihološko in čuvstveno stanje (poboljša razpoloženje, sposobnost za rad, normalizira spavanje, smanji razdražljivost).

- Poboljša se metabolizam ćelija i uopšte.

- Frolova disalica ugodno utiče na dinamiku indikatora humoralnog imuniteta.

- Smanji se neravnovjesje antitela u krvnoj plazmi i indikatora periferne krvi, normalizira se lokalni imunitet.

- Povečaju se adaptivne sposobnosti organizma.

- Uspori se proces starenja organizma.